Prijava/Registracija
30. ožujka 2020.

Montaža HELLO CARWASH Rotterdam

Montaža HELLO CARWASH Rotterdam KROMA d.o.o. u suradnji s DICO Netherlands i DICO GmbH odradila je montažu jednog od najvećih Car Wash centara u ovom dijelu […]